རབ་བྱུང་གང་བབ་ལ་མ་ལྟོས་རབ་བྱུང་དེའི་མེ་ཡོས་ལ་སོགས་འདིས་པའི་ལོ་གྲངས་དེ་འདས་ལོའི་རེའི་མིག་ནང་དུ་གཏགས། དེས་འདས་ལོ་སྟོན་པ་ཡིན།
རྩི་བྱའི་་ལོ་དེའི་སྔ་ལོའི་ཟླ་བ་༡༢་པ་(རྒྱལ་ཟླ)སོགས་ཚུད་པའི་རྩི་བྱའི་ཟླ་བ་མ་སླེབ་གོང་གི་ཟླ་གྲངས་གཏགག་ན་དེས་འདས་ཟླ་བསྟོན་པ་ཡིན།